Крэдыторам

Пытаннi i адказы

Асноўныя паняцці

Пытанне: Што азначае банкруцтва?

Адказ: Банкруцтва – гэта неплацежаздольнасць, якая мае або набывае ўстойлівы характар, прызнаная рашэннем эканамічнага суда аб банкруцтве з ліквідацыяй даўжніка - юрыдычнай асобы, спыненнем дзейнасцi даўжнiка - індывідуальнага прадпрымальніка (далей - рашэнне аб адкрыццi лiквiдацыйнага вядзення).

Пытанне: Што азначае конкурснае вядзенне?

Адказ: Конкурснае вядзенне - гэта працэдура эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва), якая ажыццяўляецца ў мэтах максiмальна магчымага задавальнення патрабаванняў крэдытораў у адпаведнасці з усталяванай чарговасцю, абароны правоў і законных інтарэсаў банка-даўжніка.
Конкурснае вядзенне адкрываецца эканамічным судом у рамках справы аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве). Суд, які вядзе справу аб банкруцтве, прызначае часовага (антыкрызiнага) ўпраўляючага для правядзення гэтай працэдуры.

Пытанне: Што азначае ліквідацыйнае вядзенне ?

Адказ: Адказ: Ліквідацыйнае вядзенне - гэта працэдура конкурснага вядзення, якая прымяняецца да даўжнiка, прызнанага банкрутам, у мэтах лiквiдацыi даўжнiка - юрыдычнай асобы, продажу маёмасці даўжніка і задавальнення патрабаванняў крэдытораў у адпаведнасці з усталяванай чарговасцю.

Пытанне: Хто ставіцца да конкурсных крэдытораў?

Адказ: Да конкурсных крэдытораў ставяцца прадстаўнік работнікаў даўжніка і крэдыторы па плацежных абавязацельствах – па абавязацельствах, якія ўзніклі да адкрыцця конкурснага вядзення i уключаны у рэестр патрабаванняў крэдытораў, за выключэннем фізічных асоб, якія працуюць (цi працавалі) у даўжнiка па грамадзянска-прававых дагаворах, прадметам якіх з'яўляюцца выкананне работ, аказанне паслуг або стварэнне аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці.

Пытанне: Якія меры прымаюцца ў мэтах папярэджання банкруцтва банка?

Адказ: Паляпшэнне фiнансавага стану банка; прызначэнне часовай адміністрацыі па кіраванні банкам; рэарганізацыя банка.

Пытанне: Што ўяўляе сабой часовая адміністрацыя па кіраванні банкам?

Адказ: Часовая адміністрацыя з'яўляецца спецыяльным органам кiравання банка, якi назначаецца Нацыянальным банкам Рэспублiкi Беларусь у парадку, устаноўленым Законам аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве) і нарматыўнымі прававымі актамі Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь. Парадак дзейнасцi часовай адмiнiстрацыi усталёўваецца нарматыўнымі прававымі актамі Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь.

Пытанне: У якіх формах ажыццяўляецца рэарганізацыя банка?

Адказ: Рэарганізацыя банка ажыццяўляецца ў форме зліцця або далучэння ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.Даўжнікам банка

Пытанне: Ці азначае ўвядзенне часовай адміністрацыі або ўзбуджэнне ў адносiнах да банка працэдур эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва) спыненне абавязацельстваў з боку даўжнікоў банка?

Адказ: Не не азначае. Кіраўнік часовай адміністрацыі, як і антыкрызісны ўпраўляючы, абавязаны прымаць прадугледжаныя заканадаўствам меры, накіраваныя на пошук, выяўленне i вяртанне маёмасцi даўжнiка, у тым ліку таго, што знаходзiцца ў трэцiх асоб, а таксама па ўстанаўленню месца працы і іншых крыніц даходаў даўжнiка - iндывiдуальнага прадпрымальнiка.Крэдыторам банка

Пытанне: Ці прыпыняецца задавальненне патрабаванняў крэдытораў банка па грашовых абавязацельствах пры назначэннi часовай адміністрацыі ў банку?

Адказ: У выпадку прыпынення паўнамоцтваў выканаўчых органаў банка i пры наяўнасцi падстаў, устаноўленых абзацам другiм часткi першай артыкула 183 Закона “Аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве)” ад 13 лiпеня 2012г. № 415-З, Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь мае права прыпынiць задавальненне патрабаванняў крэдытораў банка па грашовых абавязацельствах на тэрмін не больш чым тры месяцы.

Пытанне: Ці прыпыняецца задавальненне патрабаванняў крэдытораў банка па плацежных абавязацельствах пры адкрыццi ў адносiнах да банка конкурснага вядзення?

Адказ: Прыпыненне задавальнення патрабаванняў крэдытораў распаўсюджваецца на плацежныя абавязацельствы банка, калі іншае не ўстаноўлена Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Пытанне: Які парадак і якія тэрміны ўсталяваны для крэдытораў банка для прад'яўлення патрабаванняў у выпадку адкрыцця ў адносiнах да банка конкурснага вядзення?

Адказ: Крэдыторы маюць права прад'явiць свае патрабаваннi да банка на працягу двух месяцаў з дня апублiкавання паведамлення аб адкрыццi конкурснага вядзення. Гэтыя патрабаванні накіроўваюцца ўпраўляючаму па паштоваму адрасу банка ці іншаму паштоваму адрасу, паказанаму ў тэксце аб'явы аб адкрыцці конкурснага вядзення, а таксама ў эканамічны суд, якi ажыццяўляе вядзенне па справе аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве). Патрабаванні крэдытораў накіроўваюцца ўпраўляючаму разам з дакументамі, якія дазваляюць усталяваць памер названых патрабаванняў.

Пытанне: У якія тэрміны антыкрызісны ўпраўляючы разглядае прад'яўленыя патрабаваннi крэдытораў?

Адказ: Упраўляючы разглядае прад'яўленыя патрабаванні крэдытораў не пазней сямi дзён пасля іх атрымання, па выніках іх разгляду ўносіць адпаведныя запісы ў рэестр патрабаванняў крэдытораў і пра вынікі разгляду пiсьмова паведамляе крэдытораў у тэрмiн, якi не перавышае сямi дзён з дня атрымання патрабаванняў.

Пытанне: Што такое заява аб патрабаванні і ці можа быць адноўлены прапушчаны крэдыторам тэрмін для яе падачы?

Адказ: Заява аб патрабаванні - гэта пярэчанні па выніках разгляду антыкрызісным ўпраўляючым патрабавання крэдытора. Заява аб патрабаванні накіроўваецца ўпраўляючаму i ў суд, які разглядае справу аб банкруцтве, у пісьмовай форме ў тэрмін, які не перавышае сямі дзён з дня атрымання крэдыторам паведамлення ўпраўляючага аб вынiках разгляду патрабавання гэтага крэдытора.
Тэрмін для падачы заявы аб патрабаваннi можа быць адноўлены сходам крэдытораў або эканамічным судом на падставе хадайніцтва аб аднаўленні прапушчанага тэрміну.
Хадайніцтва аб аднаўленні прапушчанага тэрміну накіроўваецца крэдыторам ўпраўляючаму для падачы яго на разгляд сходу крэдытораў або ў эканамічны суд, які вядзе справу аб банкруцтве. Сход крэдытораў або эканамічны суд мае права прызнаць прычыну пропуску уважлівай і аднавіць тэрмін падачы заявы аб патрабаваннi або прызнаць прычыну пропуску непаважлівай і адмовіць у аднаўленні прапушчанага тэрміну.

Пытанне: У якім парадку і чарговасці адбываецца задавальненне патрабаванняў крэдытораў?

Адказ: Парадак і чарговасць задавальнення патрабаванняў крэдытораў рэгламентуецца артыкулам 141 і артыкулам 147 Закона Рэспублікі Беларусь ад 13 лiпеня 2012г. № 415-З “Аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве)”.Сход (камітэт) крэдытораў банкаў

Пытанне: Хто прадстаўляе інтарэсы ўсіх крэдытораў банка ў працэдуры конкурснага вядзення?

Адказ: У працэдуры конкурснага вядзення сход крэдытораў прадстаўляе інтарэсы ўсіх крэдытораў i ажыццяўляе ад імя крэдытораў ўсе дзеянні ў дачыненні да банка-даўжнiка.

Пытанне: Што з'яўляецца асноўнай кампетэнцыяй сходу крэдытораў банка?

Адказ: Асноўны кампетэнцыяй сходу крэдытораў з'яўляецца абарона патрабаванняў крэдытораў банка-даўжнiка.

Пытанне: Які парадак склiкання сходу крэдытораў?

Адказ: Сход крэдытораў склiкаецца па iнiцыятыве ўпраўляючага, эканамічнага суда, па заяве камiтэта крэдытораў або конкурсных крэдытораў, патрабаваннi якiх па грашовых абавязацельствах, абавязковых плацяжах i (або) абавязацельствах, што вынiкаюць з працоўных i звязаных з iмi адносiн, складаюць не менш за адну трэць агульнай сумы патрабаванняў, унесеных у рэестр патрабаванняў крэдытораў, альбо па ініцыятыве не менш як адной траціны ад агульнага ліку конкурсных крэдытораў.

Пытанне: Які парадак склікання першага сходу крэдытораў?

Адказ: Упраўляючы вызначае месца і час правядзення першага сходу крэдытораў (за выключэннем выпадку, устаноўленага часткай чацвёртай артыкула 85 Закона Рэспублікі Беларусь ад 13 лiпеня 2012 г. № 415-З “Аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве)”), паведамляе аб правядзеннi першага сходу крэдытораў усiм выяўленым крэдыторам, а таксама прымае меры па апублікаванню неабходнай інфармацыі пра сход крэдытораў у адпаведнасці з артыкулам 21 закона аб банкруцтве. Першы сход крэдытораў павiнен адбыцца ў тэрмiн, якi не перавышае сямiдзесяцi пяцi дзён з дня апублікавання аб'явы аб адкрыццi конкурснага вядзення.

Пытанне: Які парадак стварэння камітэта крэдытораў банка?

Адказ: Пры наяўнасці не менш за дзесяць конкурсных крэдытораў на першым сходзе крэдытораў прымаецца рашэнне аб стварэнні камітэта крэдытораў, вызначаецца яго колькасны склад.
У склад камiтэта крэдытораў ўключаюцца конкурсныя крэдыторы, або могуць быць уключаны прадстаўнікі конкурсных крэдытораў у колькасцi, якая вызначаецца сходам крэдытораў, але не больш за сем чалавек.

Пытанне: Якімі правамі валодае камітэт крэдытораў?

Адказ: Камітэт крэдытораў мае права прымаць рашэнні:
аб скліканні сходу крэдытораў;
аб рэкамендацыi сходу крэдытораў разгледзiць пытаннi аб неналежным выкананні антыкрызісным упраўляючым сваiх абавязкаў i заяве ў эканамічны суд хадайніцтва аб вызваленні ўпраўляючага ад выканання абавязкаў;
аб узгадненні або аб адмове ва ўзгадненні здзелак даўжнiка, якія заключаюцца ў адпаведнасці з часткамі чацвёртай - шостай артыкула 100 і артыкулам 118 Закона Рэспублікі Беларусь ад 13 лiпеня 2012г. № 415-З “Аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве)”;
па іншых пытаннях, аднесеных да яго кампетэнцыi сходам крэдытораў.
Камітэт крэдытораў для выканання ўскладзеных на яго функцый мае права:
патрабаваць ад упраўляючага прадстаўлення інфармацыі аб фінансавым стане банка, і падчас ліквідацыйнага вядзення;
абскардзіць у сход крэдытораў дзеянні (бяздзейнасць) упраўляючага.partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner